Grzywny we Francji

Oto wszystko, co należy wiedzieć o mandatach drogowych we Francji przed wyjazdem samochodem do tego kraju. Francja prowadzi bardzo restrykcyjną politykę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a mandaty za niektóre z najczęściej popełnianych wykroczeń są bardzo, bardzo wysokie. Oto najczęstsze wykroczenia drogowe i związane z nimi kary.

Odbieranie punktów dotyczy tylko posiadaczy francuskich praw jazdy; wysokość grzywien jest taka sama dla kierowców dowolnej narodowości.

Mandaty za przekroczenie prędkości we Francji

Ograniczenia prędkości we Francji są podobne do tych obowiązujących w innych krajach europejskich. Są to mandaty za przekroczenie prędkości:

 • Za przekroczenie prędkości poniżej 20 km/h w terenie miejskim: stała grzywna w wysokości 135 euro i odebranie 1 punktu.
 • Za przekroczenie prędkości o mniej niż 20 km/h poza obszarem miejskim: stała grzywna w wysokości 68 euro i utrata 1 punktu.
 • Za przekroczenie prędkości o 20 km/h i mniej niż 30 km/h: stała grzywna w wysokości 135 euro i odebranie 2 punktów.
 • Za przekroczenie prędkości równej 30 km/h i mniejszej niż 40 km/h: stała grzywna w wysokości 135 euro i utrata 3 punktów.
 • Za przekroczenie prędkości równej 40 km/h i mniejszej niż 50 km/h: stała grzywna w wysokości 135 euro i utrata 4 punktów.
 • Za przekroczenie prędkości o 50 km/h lub więcej: grzywna w wysokości do 1300 euro i odebranie 6 punktów.
 • Za przekroczenie prędkości o 30 km/h lub więcej grożą inne kary: obowiązkowe szkolenie uświadamiające, zawieszenie prawa jazdy na okres do 3 lat, konfiskata pojazdu itp.

Grzywny za jazdę pod wpływem narkotyków i alkoholu za kierownicą

Kary za zażywanie narkotyków za kierownicą we Francji

Używanie narkotyków jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny w wysokości 4 500 euro i 2 lat pozbawienia wolności. Jeśli dodatkowo jesteś pod wpływem alkoholu, grzywna wynosi 9000 euro, a kara pozbawienia wolności – 3 lata. Ponadto z prawa jazdy odbieranych jest 6 punktów, a pojazd może zostać unieruchomiony.

Jeśli u kierowcy odpowiedzialnego za wypadek testy na obecność narkotyków dadzą wynik pozytywny, kary mogą sięgać nawet 150 000 euro.

Odmowa poddania się testom na obecność narkotyków lub testom na obecność narkotyków jest zagrożona karą 2 lat pozbawienia wolności, grzywną w wysokości 4500 euro i 6 punktami w prawie jazdy.

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu we Francji

Odmowa poddania się badaniu alkomatem jest zagrożona karą 2 lat pozbawienia wolności i grzywną w wysokości 4 500 euro.

Zabronione jest kierowanie pojazdem, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,5 g/l lub 0,25 mg alkoholu na litr wydychanego powietrza.

 • Kierowanie pojazdem, w którym poziom alkoholu we krwi wynosi 0,5 g/l lub więcej, ale mniej niż 0,8 g/l, jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny w wysokości do 750 euro. Z prawa jazdy kierowcy odejmuje się sześć punktów, a pojazd może zostać unieruchomiony.
 • Prowadzenie pojazdu ze stężeniem alkoholu we krwi wynoszącym 0,8 g/l lub więcej jest przestępstwem zagrożonym karą do dwóch lat pozbawienia wolności. Policja może odebrać Ci prawo jazdy na okres do 72 godzin. Mandat może wynieść do 4500 euro, z prawa jazdy odejmuje się 6 punktów, a pojazd może zostać unieruchomiony.

Mandaty za parkowanie we Francji

Wysokość mandatów za parkowanie we Francji wzrasta po upływie terminu płatności, dlatego kwoty podane poniżej są minimalnymi kwotami możliwymi do uzyskania za każdy mandat. Mandaty za parkowanie mogą w niektórych przypadkach prowadzić do usunięcia pojazdu, co wiąże się z dodatkowymi karami w stosunku do pierwotnie nałożonej grzywny.

 • Nadmierne parkowanie (więcej niż 7 dni w tym samym miejscu, choć okres ten może być krótszy w zależności od obowiązujących przepisów miejskich): 35 euro.
 • Parkowanie na chodniku, parkowanie podwójne, w miejscu zarezerwowanym dla transportu publicznego lub postoju taksówek, w miejscu załadunku i rozładunku, przed wejściem do budynku, na moście, w tunelu lub na pasie awaryjnym: 35 euro.
 • Parkowanie na miejscu zarezerwowanym dla osób niepełnosprawnych, na przejściu dla pieszych lub na ścieżce rowerowej: 135 euro.
 • Niebezpieczne parkowanie: w pobliżu skrzyżowania dróg, zakrętów, zmian nachylenia lub przejazdów kolejowych, gdy widoczność jest niewystarczająca: 135 euro. Ponadto stracisz 3 punkty w prawie jazdy i grozi Ci odebranie prawa jazdy na okres do 3 lat.

Jeśli chodzi o regulowane wykroczenia parkingowe (po francusku FPS), są one różne w każdej gminie. Termin płatności wynosi do trzech miesięcy, ale kwota jest zmniejszana, jeśli zostanie zapłacona w ciągu kilku pierwszych dni, i zwiększana, jeśli zostanie zapłacona z opóźnieniem.

Przewiń do góry