Jak jeździć po rondzie w Hiszpanii?

Ronda są bardzo powszechne w Hiszpanii, dlatego ważne jest, aby znać obowiązujące na nich przepisy. Ronda mają podwójny cel: zmniejszenie prędkości na skrzyżowaniach i uniknięcie konieczności stosowania sygnalizacji świetlnej. Zasady ruchu drogowego na rondach w Hiszpanii są bardzo jasne:

  1. Pojazdy jadące po rondzie mają pierwszeństwo przed tymi, które chcą do niego wjechać.
  2. Na rondo należy zawsze wjeżdżać z zewnętrznego pasa ruchu.
  3. Zmiana pasa ruchu musi być sygnalizowana za pomocą odpowiedniego światła migającego.

Należy pamiętać, że na drogach międzymiastowych należy w miarę możliwości korzystać z zewnętrznego pasa ronda; pasy wewnętrzne powinny być używane tylko do wyprzedzania, a do opuszczenia ronda należy powrócić na pas zewnętrzny. W mieście zasada ta jest bardziej elastyczna i można korzystać z pasów wewnętrznych, gdy jest to wygodniejsze, zawsze biorąc pod uwagę znaki. Jeśli ruch na drodze nie pozwala na opuszczenie ronda zewnętrznym pasem, najlepiej jest ponownie objechać rondo.

Duże pojazdy, takie jak autobusy i ciężarówki, przed połączeniem powinny respektować pierwszeństwo pojazdów na rondzie, ale po wjechaniu na rondo mogą potrzebować dwóch lub nawet trzech pasów ruchu, aby je objechać. Należy o tym pamiętać, jadąc po rondzie, na którym znajduje się jeden z tych pojazdów. Ronda mogą prowadzić do zderzeń tylnych, dlatego bardzo ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności przy wjeżdżaniu na nie i przejeżdżaniu przez nie.

Scroll to Top