Hoe te rijden op een rotonde in Spanje?

Rotondes zijn heel gewoon in Spanje, dus is het belangrijk de voorschriften te kennen. Rotondes hebben een tweeledig doel: de snelheid op kruispunten verlagen en verkeerslichten overbodig maken. De verkeersregels voor rotondes in Spanje zijn heel duidelijk:

  1. Voertuigen die op de rotonde rijden hebben voorrang op voertuigen die de rotonde willen oprijden.
  2. De rotonde moet altijd vanaf de buitenste rijstrook worden verlaten.
  3. Rijbaanveranderingen moeten worden gesignaleerd met het juiste knipperlicht.

Het is belangrijk te onthouden dat, op interlokale wegen, de buitenste rijstrook van de rotonde zoveel mogelijk moet worden gebruikt; de binnenste rijstroken mogen alleen worden gebruikt om in te halen en terug te keren naar de buitenste rijstrook om de rotonde te verlaten. In de stad is de regel soepeler en kunnen de binnenrijstroken worden gebruikt wanneer dat beter uitkomt, waarbij altijd rekening moet worden gehouden met de borden. Wanneer het verkeer geen toegang geeft tot de buitenste rijstrook om de rotonde te verlaten, kunt u het beste weer om de rotonde heen rijden.

Grote voertuigen, zoals bussen en vrachtwagens, moeten de voorrang van voertuigen op de rotonde respecteren voordat zij invoegen, maar eenmaal op de rotonde kunnen zij twee of zelfs drie rijstroken nodig hebben om de rotonde te kunnen passeren. Let hierop als u op een rotonde rijdt waar een van deze voertuigen aanwezig is. Rotondes kunnen leiden tot kop-staartbotsingen, dus het is zeer belangrijk om uiterst voorzichtig te zijn bij het oprijden van en rijden over een rotonde.

Scroll naar boven