Hoe kan ik een boete in Spanje aanvechten?

Om een boete in Spanje aan te vechten, moet een schriftelijke verklaring worden opgesteld die de volgende informatie bevat:

  • Persoonlijke gegevens
  • Bestandsnummer
  • Claims

De brief moet worden gericht aan de sanctionerende instantie, normaliter per post of fax. Alleen ingezetenen van Spanje kunnen via telematicavoorzieningen klachten indienen, het is niet mogelijk schriftelijke opmerkingen via e-mail in te dienen.

De meest voorkomende redenen voor het voorleggen van beschuldigingen voor een boete in Spanje zijn:

  • Mijn voertuig is nog nooit in Spanje geweest: het is raadzaam foto’s van het voertuig en informatie over eerdere boetes, indien die hebben bestaan, bij te voegen.
  • Ik had mijn voertuig vóór de datum van de klacht verkocht: het verkoopcontract en de volledige gegevens van de koper (naam, achternaam, geboortedatum en adres) moeten worden bijgevoegd.
  • Ik heb de boete twee keer ontvangen, maar hij is al betaald: er moet een bewijs van betaling worden opgestuurd en een brief waarin wordt uitgelegd wat er is gebeurd. Fouten bij de identificatie van betalingen kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste transcriptie van het dossiernummer. Indien het betalingsbewijs een verkeerd dossiernummer bevat of deze informatie niet bevat, is het nuttig dit in het handschrift te verduidelijken.

Kan ik een foto aanvragen van een snelheidsovertreding? Ja, het is mogelijk de foto te bestellen zonder het recht op de verminderde betaling te verliezen.

Hoe kan ik de bestuurder identificeren?

Om de identiteit van de bestuurder van het voertuig vast te stellen, moet u een brief sturen met het dossiernummer, de persoonsgegevens van de houder en een korte toelichting met alle gegevens van de bestuurder (volledige naam, geboortedatum, nummer van de identiteitskaart, fotokopie van het rijbewijs en adres).

Alle bovengenoemde documenten kunnen in het Nederlands, Spaans of Engels worden opgesteld, zelfs als de kennisgeving in het Spaans is ontvangen.

Geef een reactie

Scroll naar top