Boetes in Spanje: krijgt u punten in Nederland of België?

De laatste jaren hebben alle Europese landen zich ingespannen om de verkeersregels te harmoniseren. Het puntensysteem is een van de punten waarop de convergentie trager verloopt, aangezien elk land een op zijn behoeften afgestemd systeem voor het verlies en de recuperatie van punten heeft ontworpen.

Voorlopig leiden in Spanje gepleegde overtredingen niet tot de intrekking van punten voor Nederlandse of Belgische rijbewijshouders. Alleen wanneer de houder van het rijbewijs legaal in Spanje verblijft (meer dan zes maanden per jaar), kunnen de Spaanse autoriteiten eisen dat het rijbewijs wordt ingewisseld voor een Spaans rijbewijs; zodra het rijbewijs is ingewisseld, worden de desbetreffende punten ingetrokken.

Het valt te verwachten dat in de toekomst de Europese puntensystemen zullen worden gehomologeerd, zodat bepaalde straffen, zoals te snel rijden of rijden onder invloed van alcohol of drugs, zullen leiden tot puntenverlies, ongeacht het land van afgifte van het rijbewijs.

Geef een reactie

Scroll naar top